Aktuális oldal: Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

LDSZ adatvédelmi információ

A http://identivision.hu/ üzemeltetõje ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseirõl, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetõségeirõl.

1. Az adatkezelõ

Az adatok kezelõje az LDSZ Vagyonvédelmi Kft. (székhely:7631 Pécs, Megyeri út 119.).

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevõ regisztrált felhasználók és az adatkezelõ közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Az LDSZ Vagyonvédelmi Kft. a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekrõl készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

3. Az adatokhoz hozzáférõk köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelõ munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelõ nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben elõírt, kötelezõ adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelõ az egyes hatósági adatkérések teljesítése elõtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

4. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezelésérõl a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelõ kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelõ címén, illetve a webaruhaz@ldsz.hu e-mail címen kérhetõ. Ugyanezeken az elérhetõségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A honlap szolgáltatásainak nem megfelelõ igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétõl számított következõ munkanapot követõ 24 órán belül kerül sor.

5. Jogérvényesítési lehetõségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a http://identivision.hu/ tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság elõtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelõ kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

6. Tájékoztatás a magánszférát fenyegetõ veszélyekrõl

Az Internet használatával együtt járnak különbözõ, a magánszférát fenyegetõ veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelybõl különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetõvé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erõsítõ technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

7. Cookiek

A weboldalt látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a weblap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülõ hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Az IP-címeket az LDSZ Vagyonvédelmi Kft. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne. A weboldal látogatásával egyidejûleg egyéb cookie-k, illetve web-bug-ok letöltésére nem kerül sor.

A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról böngészõjének útmutatója ad eligazítást - szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban a weblap személyre szabható szolgáltatásait igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógéprõl lehetséges.

A honlapon közzétett bármely információ kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért az LDSZ Vagyonvédelmi Kft. semmilyen felelõsséget nem vállal.

Tekintettel arra, hogy jelen honlap tartalma határozatlan idõközönként változhat, javasoljuk, hogy az oldal tartalmát idõrõl idõre tanulmányozza át.